Escrits d’Enric Carbó

Escrits de crítica al negacionisme de la Síndrome d’Alienació Parental

Altres escrits més quotidians es poden llegir als següenst blocs “Consultori de filosofia” i “Masculinitat i política